Publicerad den Lämna en kommentar

Ett nytt förlag – programförklaring

Jag älskar boken som redskap och idé och genom åren har jag hjälpt till att ge ut flera böcker på olika förlag. Evangelie är det tredje förlaget jag är med och startar. Att ge ut böcker handlar för mig om att vidga världar, att presentera budskap och berättelser som berör och påverkar mig.

Evangelie kommer ge ut böcker som på ett bra sätt undervisar i vår kristen tro och skapar hunger efter sant lärjungaskap. Vi vill också ge ut böcker med livsberättelser som utifrån en människas vittnesbörd pekar på Guds rike och nåd. Min önskan är att många böcker ska förklara, och kanske t o m förmedla, upprättelse i Guds rike. Guds plan är i grunden upprättelse av människor, relationer, förtroenden och hela skapelsen.

Förlagets teologiska inriktning kan sägas vara evangelikal, anabaptistisk och pentekostal. Evangelikal därför att bokförlaget evangelie står för en klassisk kristen tro i reformationens och väckelsens gestalt, som uttrycks i en personlig tro genom omvändelse, en betoning av Bibeln som Guds Ord och en önskan att kommunicera evangeliet, både genom evangelisation och socialt arbete Anabaptistisk därför att vi tror på individens fria personliga val att följa Jesus, på den fria lokala församlingen, på betoningen av efterföljelsen av Kristus och vi värdesätter de många mycket tänkvärda reflektioner på kristen tro och gemenskap som anabaptismen för fram. Pentekostal för att vi tror och längtar efter den helige Andes rika liv och utgjutelse med andedop, tungotal och andliga nådegåvor.

När helst jag hittar en bra bok vill jag ge ut den och då det ofta är böcker på engelska, börjar jag muttra ”den här borde finnas på svenska”. Att den inte liknar något jag läst eller gett ut förut spelar ingen roll och därför har kanske också förlaget en alldeles egen prägel som kan berika dig som läsare. Vi behöver läsa ”andra” böcker än bara de som vi tror ska tilltala oss för att vidga våra vyer. Ok, då har jag börjat blogga och jag hoppas du blir en återkommande kund hos oss. Signera dig gärna för att få min blogg (uppdateras ungefär varje vecka eller så) och vårt nyhetsutskick (ca 2-4 ggr/år).