Publicerad den 1 kommentar

En förläggares huvudbry – del 1

Att ge ut böcker är oerhört stimulerande men har sina många utmaningar och svårigheter. Om vi bortser från det rent tekniska hantverket som naturligtvis kräver en läsvärd text, god språklighet, gediget korrektur och känsla för form och design så ställs man som förläggare också inför om man har råd att ge ut en bra bok.

Jag talade nyligen med vår bokhandlare i Ulricehamn som berättade att 96 kommuner i Sverige har ingen bokhandel alls. Bokhandeln som helhet har det tufft. Men för de kristna missionsbokhandlarna är det än svårare och de har också blivit allt färre. Problemet är inte att man inte kan få tag på kristna böcker på nätet istället men när bokhandlarna upphör förlorar staden ett påtagligt skyltfönster för den kristna litteraturen. Kolportören, han och hon som en gång spred kristna böcker, traktater och tidningar är ju också sedan länge borta så var ska man få läsa och få berättat det goda evangeliet i skrift? Och om boken inte syns, köps den ju inte heller.

Boken måste således vara lönsam för att man ska kunna fortsätta ge ut böcker, men är då alla bra böcker verkligen lönsamma? För mig är det ett för smalt kriterium och därför ger vi också ut böcker inom den anabaptistiska litteraturen. Men vem vet! Kanske just denna är snart mer på modet än någonsin. Just nu blåser det ganska friskt i Svensk frikyrklighet. Ulf Ekman har kapitulerat inför påveämbetet och katolska kyrkans läror och även om vi alla ser goda syskon bland katolikerna, utmanar den katolska kyrkan med sitt läroämbete oss på vår syn på den fria lokala församlingen. Och varför finns frikyrkan och den lokala fria församlingen alls till för egentligen? För egen del är detta något jag gärna bearbetar tillsammans med radikala reformatorer, sådana som katolikerna brände på bål för deras övertygelse om en fri människas, fria tro i en fri lokal församlingsgemenskap.

Måste en bok vara lönsam? Nej, men däremot tänkvärd!  Läs gärna ”Radikalt lärjungaskap” av Stuart Murray och jag återkommer inom kort med fler tankar om att vara förläggare.

Publicerad den Lämna en kommentar

Trosbekännelsernas brist

Har du någonsin tänkt på att de klassiska trosbekännelserna inte betonar Jesus liv särskilt starkt? I den apostoliska trosbekännelsen som kanske är den som oftast läses i kyrkan står det om Jesus:

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Jesus är Guds Son och vår Herre men betonas bara som född, dödad och uppstånden. När jag mötte Stuart Murray förra året var detta något han pekade på och det var upplysande. Varför är inte Jesus liv mer centralt i kyrkans bekännelse?

Detta kritiserade dock de s k radikala reformatorerna på 1500-talet och man tyckte inte att det räckta att tala om ”tron allena” eller Skriften allena” som är starka lutherska slagord. Man ansåg förvisso att tro är bra och Guds Ord likaså, men man betonade att vi måste följa Jesus. Det är i den andan och tanken som t ex greve Zinzendorfs ord: ”Lammet har segrat. Låt oss följa Lammet!” blivit kända.

Vill du reflektera mer över vad efterföljelse till Jesus verkligen innebär och vad det är att vara en kristen i en ”efterkristendomstid”, så rekommenderar jag boken ”Radikalt lärjungaskap” av Stuart. Boken hämtar upp tankegodset från dessa radikala reformatorer och begreppet ”Post Christendom” (efterkristendomstid) studeras mycket just nu. En mycket läsvärd och utmanande bok!

Publicerad den Lämna en kommentar

Ett nytt förlag – programförklaring

Jag älskar boken som redskap och idé och genom åren har jag hjälpt till att ge ut flera böcker på olika förlag. Evangelie är det tredje förlaget jag är med och startar. Att ge ut böcker handlar för mig om att vidga världar, att presentera budskap och berättelser som berör och påverkar mig.

Evangelie kommer ge ut böcker som på ett bra sätt undervisar i vår kristen tro och skapar hunger efter sant lärjungaskap. Vi vill också ge ut böcker med livsberättelser som utifrån en människas vittnesbörd pekar på Guds rike och nåd. Min önskan är att många böcker ska förklara, och kanske t o m förmedla, upprättelse i Guds rike. Guds plan är i grunden upprättelse av människor, relationer, förtroenden och hela skapelsen.

Förlagets teologiska inriktning kan sägas vara evangelikal, anabaptistisk och pentekostal. Evangelikal därför att bokförlaget evangelie står för en klassisk kristen tro i reformationens och väckelsens gestalt, som uttrycks i en personlig tro genom omvändelse, en betoning av Bibeln som Guds Ord och en önskan att kommunicera evangeliet, både genom evangelisation och socialt arbete Anabaptistisk därför att vi tror på individens fria personliga val att följa Jesus, på den fria lokala församlingen, på betoningen av efterföljelsen av Kristus och vi värdesätter de många mycket tänkvärda reflektioner på kristen tro och gemenskap som anabaptismen för fram. Pentekostal för att vi tror och längtar efter den helige Andes rika liv och utgjutelse med andedop, tungotal och andliga nådegåvor.

När helst jag hittar en bra bok vill jag ge ut den och då det ofta är böcker på engelska, börjar jag muttra ”den här borde finnas på svenska”. Att den inte liknar något jag läst eller gett ut förut spelar ingen roll och därför har kanske också förlaget en alldeles egen prägel som kan berika dig som läsare. Vi behöver läsa ”andra” böcker än bara de som vi tror ska tilltala oss för att vidga våra vyer. Ok, då har jag börjat blogga och jag hoppas du blir en återkommande kund hos oss. Signera dig gärna för att få min blogg (uppdateras ungefär varje vecka eller så) och vårt nyhetsutskick (ca 2-4 ggr/år).