Publicerad den Lämna en kommentar

Verklig väckelse

I oktober reser jag över till USA för att möta några profiler inom de amerikanska pingstkarismatiska rörelserna. En av dem som jag ser mycket framemot att möta är Vinson Synan, professor emeritus på Regent University i Virginia och en av vår tids ledande Pingstkarismatiska historiker vars bok Den helige Andes århundrade – ett ögonvittne berättar vi nyligen gett ut.

Vinson växte upp som pastorsbarn och kallar sig i boken för ”ett barn av Azusa street”. Hans pappa och farbror var förkunnare inom Pentecostal Holiness Church, en pingströrelse med rötter i helgelserörelsen och som startades av Gaston Barnabas Cashweel som hade blivit andedöpt och rörd av väckelsen på Azusa street 1906. När Cashwell 1907 återvände till sin hemstad Dunn i North Carolina blev han ledare för en historisk väckelse som går under namnet ”östra Azusa street”.

Synan växte upp med tidig pingströrelses radikal förkunnelser, jubelrop och karismatik, men valde en för pingstvänner på denna tid ovanlig väg och blev framstående akademiker. Med sin begåvning som student uppmanades han av lärare att lämna ”de enfaldigas” sammanhang (d v s pingstvännerna) för en mer ”seriös” kristen tro, men Synan stannade kvar i sitt sammanhang och blev en brobyggare mellan pingströrelsen och de karismatiska väckelserna på 1960 och 70-talet. Han var bl a god vän och medarbetare till David duPlessis som var en mycket viktig i del i det skeendet.

Synan berättar också i sin bok berättar hur han tidigt lärde känna Oral Roberts (som var avskild förkunnare inom samma samfund). Han blev vän med Dennis Bennett, andedöpt präst inom den episkopala kyrkan, som på 1960-tal öppnade för undervisningen om andedopet i de äldre samfunden. Han var också rådgivare åt John Wimber som grundade Vineyard på 1970-talet, gav en plattform i USA åt den tyske världsevangelisten Reinhard Bonnke på 1980-talet, och är sedan 1990-talet i en teologisk debatt mot Peter Wagner, professor i församlingstillväxt på Fuller Theological Seminary, om det han kallar den nya apostoliska rörelsen. När man läser Vinsons bok förundras man över hur en man kan befunnit sig så nära så många väckelseskeenden och personligheter men i sitt förord till boken skriver Jack Hayford att Vinson inte bara studerat många av händelseförloppen men ”dramatiskt påverkat” många av dem.

Vinson, idag 84 år gammal, har en stor tyngd och dignitet och jag uppskattar hans bok för att han brinner för väckelsekristendom, Andens liv, evangeliets sanning och människors frälsning och han kopplar ihop hjärna med hjärta. Vill du läsa en spännande bok som ger perspektiv i väckelsehistoria så läs absolut Vinson Synans bok.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *